TECHKON SpectroDens vs. SpectroDens New Generation

V  roce 2016 Techkon představil novou generaci přístrojů SpectroDens
a SpectroDrive, označených zkratkou NG, tedy New Generation. Ostatní zařízení své kolekce nabízí výrobce dál v původní verzi.

Nedávno jsem měl možnost porovnat SpectroDens New Generation s jeho předchůdcem (oba ve variantě Premium) a níže uvádím nejdůležitější změny.

Na první pohled se přístroj liší zjednodušeným designem, barvou a materiálem vrchní části, která je nově hliníková. Kovový kryt přispívá k ještě vyšší odolnosti, hmotnost ale zůstává příjemně nízká – lehce pod půl kilogramu. Ovládací tlačítka jsou stejná, jen trochu jinak uspořádaná. SpectroDens nevypadá špatně a budí dojem solidnosti a odolnosti.

Trochu zamrzí, že bílý kalibrační terčík na dobíjecí konzole už není možné skrýt pootočením plastového kolečka a zůstává tedy stále odkrytý. Nicméně, konzola se při samotném měření nepoužívá a při rozumném zacházení je riziko zašpinění či poškození reference minimální. Na druhou stranu dobrou zprávou je, že dobíjení je nově indukční a z konzoly tedy zmizely původní „kolíčky“, které, jak jsem se dozvěděl v jedné nejmenované pražské tiskárně, byly občas trochu problémové.

Rozdíly mezi původní a novou generací přístroje nejsou kromě pozměněného designu nijak markantní. Ovládání zůstává stejné, opět je k dispozici software SpectorConnect pro přenos dat do počítače a neliší se ani standardní příslušenství. Modul pro bezdrátové připojení je i zde nabízen jako nadstandard za příplatek, stejně jako snadno vyměnitelná měřící apertura s menším průměrem. Techkon jinak ponechal vše užitečné a fungující, jen přidal pár funkcí navíc. To se ale týká pouze nejvyšší verze Premium (podrobnější popis všech tří verzí najdete na konci článku).

Nová je zde v první řadě funkce SCAN, díky které je možné plynule snímat nejrůznější barevné kontrolní škály (proužky) z uživatelem rozširovatelné nabídky v menu. Přístroj sám rozpozná, zda je snímaný proužek v pořádku a má potřebný počet měrných prvků. Je možné snímat sekvence až o 200 polích a díky zabudovaným kolečkům není ke skenování potřeba žádná vodící lišta. Naskenovaná data lze prostřednictvím softwaru SpectroConnect exportovat do Excelu, Wordu či jiného podobného programu (což ovšem není novinka). Export dat jsem ale osobně neprověřoval, vycházím jen z informací výrobce.

Druhou novou funkcí je měření opacity potiskovaného materiálu, jinými slovy lze hodnotit jeho neprůsvitnost. Stačí jednoduše změřit daný papír nejprve na černé a poté na bílé podložce. Výsledek přístroj zobrazí v procentech. Např. hodnota 95 % nás informuje o tom, že 95 % dopadajícího světla skrze papír neprojde.

Poslední z novinek v menu funkcí je tzv. OBA Check, tedy kontrola přítomnosti optických zjasňovačů v potiskovaném materiálu. Přístroj provede měření v podmínkách M1 a M2, tedy se simulací UV záření a bez něj a výsledkem je rozdíl mezi dvěma naměřenými souřadnicemi CIE b*.
Na základě srovnání získané hodnoty ΔB se standardy danými příslušnou normou informuje přístroj uživatele o tom, jestli je podíl optických zjasňovačů nulový, nepatrný, nízký, mírný, či vysoký.

Na podzim loňského roku navíc Techkon nabídl zdarma rozšíření možností přístroje o funkci SCTV (Spot Color Tone Value). Nově tedy lze vyhodnocovat rastrovou tónovou hodnotu a přenosové křivky nejen procesních, ale i přímých barev. Tuto novinku nabízí výrobce bezplatně ke stažení i majitelům starších přístrojů SpectroDens.

O tom, že SpectroDens New Generation rozhodně stojí za povšimnutí, určitě svědčí i skutečnost, že v červnu 2017 získal prestižní cenu „Best of Show“ Hot Pick na veletrhu PacPrint v australském Melbourne a letos se může pochlubit i oceněním InterTech Award, které je považováno za jakéhosi Oscara tiskového průmyslu.

Kromě výše popsaného nového spektro-denzitometru Techkon jsem testoval i starší osvědčený přístroj stručně nazvaný DENS. Jedná se kompaktní a velmi jednoduchý denzitometr doplněný podsvícenou lupou.
I když tento přístroj umožňuje pouze měření optických hustot (odrazových
i průsvitných vzorků), vyhodnocování rastrové tónové hodnoty (plošného krytí)
a vyvážení šedé, jedná se o oblíbenou a cenově dostupnou pomůcku především pro tiskaře, kteří často na sofistikovaná kolorimetrická měření nemají čas ani prostor. Naopak ocení zdánlivě primitivní, ale velmi praktickou pomůcku v podobě podsvícené lupy se čtyřnásobným zvětšením. V režimu T navíc DENS umožňuje měřit i transparentní podklady. A pokud není k dispozici prosvětlovací stůl, stačí bílá podložka nebo obyčejný tablet.

Výrobce o tomto přístroji říká, že je snadno ovladatelný, vysoce přesný, spolehlivý, solidní a navíc dobře vypadá. I když jsem Techkon DENS používal jen krátce, není žádný důvod o výše uvedených tvrzeních pochybovat. Už proto, že i tahle sympatická mašinka se může pochlubit významným oceněním – German Design Award 2015.

O produktech firmy Techkon toho lze samozřejmě napsat či říci mnohem více, zde však jde především o základní praktické srovnání mezi starší a novou verzí přístrojů. Podrobné specifikace všech přístrojů a také veškeré novinky najde zájemce na stránkách výrobce, kde jsou volně k dispozici i kompletní manuály.

A ještě k variantám přístroje SpectroDens a jejich funkcím…

Techkon SpectroDens New Generation je k dostání ve třech softwarových variantách, jako jeho předchůdce. Pokud vlastník základní verze zatouží po té vyšší, stačí si zaplatit za upgrade přístroje.
Ve všech případech je světelným zdrojem LED zajišťující standardizované osvětlení (D50, D65, A, F…) s možností měření v podmínkách M0 – M3 podle ISO 13655. K dispozici je volitelný polarizační filtr a volit lze i tzv. standardního pozorovatele (2° nebo 10°).

Varianta Basic nabízí nadupaný spektrální denzitometr, který pochopitelně umí měřit absolutní i relativní optickou hustotu procesních barev, ale díky funkci Density Graph i barev přímých. V módu Automatic Density lze také vyhodnocovat vyvážení šedé.
Dále je možné měřit rastrovou tónovou hodnotu (plošné krytí) a její změnu (nárůst tiskového bodu) a samozřejmostí je vyhodnocování dalších kvalitativních parametrů, jako jsou relativní tiskový kontrast, trapping, smyk a doubling.
Přístroj také dokáže vytvářet a přímo na displeji zobrazovat přenosové křivky charakterizující změnu rastrové tónové hodnoty v různých stupních pokrytí.
V neposlední řadě je možné měřit rastrové pokrytí na tiskových formách
s využitím Yule-Nielsenovy rovnice.

Verze Advanced nabízí kromě výše popsaných také základní funkce kolorimetrické, tedy měření barev v prostorech CIE L* a* b*, CIE XZY, a CIE L*C*h* ab.
Nechybí zobrazení remisních křivek barev a vyhodnocování barevné odchylky ΔE*, kterou lze srovnávat se standardy podle ISO 12647. Při měření barev je možné využít tisíce barevných vzorků z nejrůznějších vzorníků a stovky referenčních hodnot. K dispozici je i možnost zobrazit měřené barvy v prostoru barevného kruhu (CIE Color Circle).
Funkce GrayGuide umožňuje hodnotit vyvážení šedé podle standardů Gracol G7. Získané hodnoty lze opět porovnávat s referencemi dle ISO.
Výbornou možností pro tiskaře, kteří si mnohdy nevědí rady s barevnými odchylkami, je pak funkce InkCheck, která, jednoduše řečeno, napovídá, jak snížit barevnou odchylku konkrétní úpravou množství tiskové barvy a tedy optické hustoty. Oproti funkci ISO-Check, která je k dispozici u nejvyšší softwarové varianty Premium a která měří pouze barvy procesní, zde lze hodnotit i barvy přímé.

Nejvyšší verze Premium pak ke všem výše popsaným funkcím přidává možnost měření barev v dalších barevných prostorech jako např. CIE L*u*v*, CIE L*C*h* uv, CIE xyY nebo DIN Lab99.
Již zmíněná funkce ISO-Check umožňuje porovnávat měřené procesní barvy se standardy ISO 12647 a napovídá tiskaři, jak úpravou množství barvy snížit barevnou odchylku.
Dále lze v této verzi vyhodnocovat kontrolní proužek Ugra/Fogra Media Wedge, index metamerie a také bělost či žlutost potiskovaného matriálu. Poslední zmíněná funkce rozšiřuje možnosti využití přístroje i v oblasti výroby papíru.
Pro srovnání měřených vzorků se vzorky referenčními se pak skvěle hodí funkce Pass/Fail. Ta v podstatě říká, zda měřený vzorek prošel (vešel se do tolerance) či ne, přičemž referenční hodnoty jsou samozřejmě volitelné.
Nově přidané funkce řady SpectroDens New Generation jsou popsány
v textu výše.

Adam Lešikar