TECHKON SpectroDens New Generation

„Nová éra v měření barev“

SpectroDens je vlajkovou lodí TECHKONu. Jedná se o univerzální přístroj spojující špičkový spektrofotometr a denzitometr v jednom, využitelný nejen v předtiskové přípravě a tisku.

Nová generace přístrojů SpectroDens už má na kontě dvě velmi prestižní ocenění.

SpectroDens NG nabízí:

 • přesné a rychlé spektrální měření kolorimetrických
  i denzitometrických hodnot
 • nově i měření rastrové tónové hodnoty přímých barev včetně vyhodnocení přenosových křivek
 • vyhodnocení, správu a zpracování měřených hodnot v PC prostřednictvím software SpectroConnect a ExPresso
 • LED světelný zdroj v souladu s požadavky podmínek měření M0 – M3 podle ISO 13655
 • skenování  a vyhodnocování kontrolních proužků (škál) 
 • brilantní barevný displej
 • bezdrátový přenos dat modulem WLAN (volitelně)
 • import barevných dat ve formátu CXF – tvorba barevných knihoven
 • snadno vyměnitelnou měřící aperturu s optikou o průměru 1,5 nebo 3 mm (volitelně)
 • rozsáhlou barevnou knihovnu (až 20 vzorníků a 25 000 referenčních vzorků)

Spolu s novou verzí softwaru ExPresso 4.1 může SpectroDens snímat a v PC vyhodnocovat kontrolní škály (proužky) až do šíře 120 cm. Více informací najdete zde.

Podrobnější informace od výrobce a uživatelský manuál najdete zde:
SpectroDens manuál
SpectroDens na stránkách výrobce

CeInformace o aktuálních cenách a dodacích podmínkách vám sdělíme na dotaz.

Základní varianty přístroje SpectroDens a jejich funkce:

Model Basic

 • měření optické hustoty procesních barev
 • určení rastrové tónové hodnoty v %
 • měření přírůstku rastrové tónové hodnoty (nárůstu tiskového bodu)
  a relativního tiskového kontrastu 
 • hodnocení přijímavosti barové vrstvy (Trappingu)
 • zobrazení kompletních přenosových křivek
 • měření rastrové tónové hodnoty v % přímo na tiskové desce
  s využitím Yule-Nielsenova korekčního faktoru
 • hodnocení smyku a dublování
 • měření optické hustoty přímých barev prostřednictvím
  tzv. absorbčního maxima (funkce Denzity graph)
 • měření rastrové tónové hodnoty přímých barev včetně přenosových křivek (funkce SCTV)
 • hodnocení a grafické znázornění stability optické hustoty v rámci tiskového nákladu prostřednictvím funkce ExPresso

Model Advanced
Stejné funkce jako Basic a navíc:

 • měření barevnosti v prostoru CIE L*a*b*
 • grafické znázornění měřených barev v tzv. barevném kruhu CIE
 • hodnocení vyvážení šedé v souladu s metodou Gracol G7 (funkce GrayGuide)
 • grafické znázornění remisních křivek
 • doporučení úpravy optických hustot za účelem snížení barevné odchylky ΔE* (funkce InkCheck)
 • měření v prostoru CIE XYZ a CIE L*C*h* ab

Model Premium
Stejné funkce jako Advanced a navíc:

 • porovnání naměřených hodnot s hodnotami doporučovanými normou ISO 12647-2 (funkce ISO-check)
 • měření v dalších barevných prostorech (CIE L*u*v*, CIE L*C*h* uv, CIE xyY nebo DIN Lab99)
 • stanovení indexu metamerie
 • hodnocení bělosti a „žlutosti“potiskovaného materiálu
 • porovnání naměřených hodnot se zadanými referencemi včetně stanovených tolerancí (funkce PASS / FAIL)
 • hodnocení kontrolního prvku Ugra / Fogra Media Wedge
 • skenování různých typů kontrolních proužků (škál), včetně vlastních
 • měření opacity potiskovaného materiálu
 • hodnocení podílu optických zjasňovačů v potiskovaném materiálu