Nabídka přednášek

Základní polygrafické minimum

Přednáška, která vás stručně a srozumitelně seznámí s celým polygrafickým výrobním procesem od předtiskové přípravy přes tisk
až po dokončovací zpracování. Důraz je kladen především na základní termíny, které jsou klíčově důležité pro efektivní komunikaci zadavatele a zhotovitele tiskovin. Rozsah a hloubku informací přizpůsobíme Vašim požadavkům.

Komu je přednáška určena?

 • Každému, kdo je okolnostmi nucen komunikovat s tiskárnami
  a zadávat tiskoviny do výroby, aby věděl, jak si vybrat zhotovitele, jak
  s ním efektivně komunikovat a jak dodat podklady tak, aby získal tiskovinu v potřebné kvalitě a neplatil více, než je nutné.
 • Grafikům a DTP operátorům, kteří už pochopili, že pro jejich práci je znalost technologie výroby tiskovin velmi užitečná. Není totiž vždy snadné správně připravit podklady pro tisk, bez konkrétnější představy o tom, jak se bude tiskovina realizovat.
 • Všem, kdo se chtějí uplatnit v oboru polygrafie a nemají potřebné odborné vzdělání.
 • Komukoli, koho zajímá, jak vznikají tiskoviny, se kterými každý den přicházíme do styku.

 Základy kontroly a řízení kvality tisku

Obsahem přednášky jsou základní termíny, principy a postupy kontroly
a řízení kvality tisku. Vysvětlíme vám především PROČ, CO a JAK při tisku hodnotit a měřit. Seznámíte se s metodami kontroly kvality a kvalitativními parametry tisku, s podstatou denzitometrie a spektrofotometrie včetně potřebných zařízení. Dozvíte se více o záludnostech vnímání barev a měření barevnosti a také o vlivu potiskovaného materiálu na kvalitu tisku.

Součástí přednášky je také základní seznámení s normami pro kontrolu
a řízení kvality tisku (především ISO 12647-2 a PSO).

Komu je přednáška určena?

 • Především zaměstnancům tiskáren, kteří se zabývají kontrolou
  a řízením kvality tisku, nebo o tyto oblasti mají zájem.
 • Komukoli jehož pracovní náplň zahrnuje posuzování kvality tiskovin.

 Na požádání pro vás můžeme připravit i další přednášky, například:

 • Základy typografie a grafické úpravy tiskovin
 • Základy předtiskové přípravy – základní grafické programy a jejich funkce, příprava dat pro tisk, tvorba a náležitosti tiskového PDF, vyřazování stran.
 • Základy dokončovacího zpracování a zušlechťování tiskovin