DMS 910

Digitální mikroskop pro měření tiskových desek

Digitální mikroskop DMS 910 vám umožní vidět detaily skryté lidskému oku. Zobrazuje body rastru na filmu nebo tiskové desce ve velkém zvětšení přímo na obrazovku počítače.  Software TECHKON DMS Pro vypočítá přesné procentuální hodnoty bodu, tiskový rastr a jeho úhly s pomocí digitálního snímání.

Měření je jednoduché: ručně umístíte přístroj na tiskovou desku, hledáčkem přístroje určíte přesné místo snímání, stiknete tlačítko a obraz je analyzován. Naměřené hodnoty se zobrazí v počítači. Měření na filmu je také hračka. Měřit lze jak autotypický tak stochastický rastr.

S použitím digitálního snímače s vysokým rozlišením, vynikající optiky mikroskopu a sofistikovaného softwaru umožňuje DMS 910 dříve nedosažitelnou přesnost měření. Je nepostradatelným pomocníkem pro uživatele CtP systémů.

Technická podpora produktu ukončena k 31. prosinci 2013. Alternativním produktem je SpectroPlate.